STRONA W PRZEBUDOWIE!

Informujemy, iż w chwili obecnej strona internetowa Niepublicznego Sportowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Olimpijczyk" jest w trakcie przebudowy i modyfikacji.

Za ewentualne utrudnienia SERDECZNIE PRZEPRASZAMY!

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

http://olimpijczyk.gda.pl/szkola/pl/left/szkolne-sprawy/podreczniki

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami, poniżej podane zostały szczegółowe informacje dotyczące zakupu podręczników dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Rodzice z klas I, II i IV dokonują zakupu podręczników do przedmiotów podanych
w poniższej tabeli

KLASA I
Dodatkowy podręcznik do języka angielskiego Tiger 2 (podręcznik + ćwiczenia) C. Read, M. Ormerod, M. Kondr Macmillan
Religia Żyjemy w Bożym świecie pod red. J. Czerkawskiego, E. Kondraka Jedność
KLASA II
Dodatkowy podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej Tropiciele, klasa 2. WSiP
Dodatkowy podręcznik do języka angielskiego Footprints 2
(podręcznik i ćwiczenia)
C. Read Macmillan
Religia Idziemy do Jezusa pod red. J. Czerkawskiego, E. Kondraka Jedność
KLASA IV
Język hiszpański La pandilla 1
(podręcznik i ćwiczenia)
M.L. Hortalano Orteza, E. Gonzalez Edelsa
Religia Miejsce pełne BOGActw
(podręcznik i ćwiczenia)
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek Jedność

 

Pozostałe podręcznik/materiały ćwiczeniowe dla klas I, II i IV obowiązujące w szkole zostaną zakupione w ramach dotacji.

Zmiany organizacyjne

Szanowni Państwo,

Z dniem 01.07.2015 r. Niepubliczna Podstawowa SMS Olimpijczyk i Niepubliczne Sportowe Przedszkole Olimpijczyk zostały formalnie przekształcone dla celów organizacyjnych w Zespół Szkolno-Przedszkolny, na czele którego stanął wyłoniony w drodze konkursu i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców Szkoły oraz Radę Pedagogiczną Szkoły i Przedszkola, Dyrektor Zespołu - Pan Marcin Juś, który kieruje pracą szkoły i przedszkola.

Powołanie Zespołu nie zmienia nic w bieżącej pracy szkoły i przedszkola, jedynie usprawni zarządzanie tych placówek.

Pani Małgorzata Faliszek podpisała w dniu 26 czerwca z  pracodawcą - GSSzP - porozumienie stron, rozwiązujące jej umowę o pracę z dniem 01 lipca 2015 r., natomiast pani Anna Markuszewska Dyr. d/s pedagogicznych w przedszkolu przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

Nadmieniam Pani Małgorzata Faliszek ani Pani Anna Markuszewska nie przystąpiły do konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu.

Jednocześnie informuję, że obie placówki w Zespole funkcjonują bez zakłóceń, sekretariat czynny jest codziennie zgodnie z harmonogramem, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowych informacji udzielą wychowawcy klas w szkole i wychowawcy oddziałów w przedszkolu oraz Dyrektor Zespołu Pan Marcin Juś.

Pozdrawiam,

Sławomir Szymczak
Prezes Zarządu GSSzP Sp. zo.o.

Szanowni Państwo!

Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2015/2016 do przedszkola
i szkoły „Olimpijczyk”.
Pierwszeństwo wpisania na listę mają dzieci i rodzeństwo dzieci uczęszczających już do szkoły lub przedszkola „Olimpijczyk”.

W dniach od 2 do 25 stycznia 2015 r. trwa nabór wewnętrzny, czyli dzieci i ich rodzeństwa uczęszczających do szkoły lub przedszkola „Olimpijczyk”. W tych dniach należy dokonać wpłaty wpisowego a następnie podpisać umowę.

Nabór zewnętrzny rozpocznie się 26 stycznia 2015 r. Na stronie internetowej jest zamieszczony formularz zgłoszeniowy.

NIEPUBLICZNA PODSTAWOWA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „OLIMPIJCZYK” im. Heleny Rakoczy w GDAŃSKU o specjalizacji gimnastyka oraz akrobatyka poszukuje uzdolnionych sportowo dzieci w wieku od 6 do 12 lat , od 1 do 6 klasy szkoły podstawowej.

Dzieci uzdolnione sportowo otrzymają stypendia i zostaną zwolnione z czesnego. Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, pod numerem telefonu: 535 - 405 - 805, e-mailowo: info@olimpijczyk.gda.pl lub osobiście w szkole.