NIEPUBLICZNA PODSTAWOWA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „OLIMPIJCZYK” im. Heleny Rakoczy w GDAŃSKU o specjalizacji gimnastyka oraz akrobatyka poszukuje uzdolnionych sportowo dzieci w wieku od 6 do 12 lat , od 1 do 6 klasy szkoły podstawowej.

Dzieci uzdolnione sportowo otrzymają stypendia i zostaną zwolnione z czesnego. Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, pod numerem telefonu: 535 - 405 - 805, e-mailowo: info@olimpijczyk.gda.pl lub osobiście w szkole.

Brak pluginu Flash