Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny "Olimpijczyk"
w Gdańsku im. Heleny Rakoczy